Lắp đặt ILanCan cho trồng Lan ở thị trấn Phùng

Lắp đặt tại thị trấn Phùng nhà chú Quy , Đan Phượng, Hà Nội Số lượng cây > 15 Điều kiện nước: áp lực từ trên tầng 3 Sử dụng máy bơm: máy bơm nhỏ Phương sương: có phun sương https://ilancan.com/wp-content/uploads/2018/04/video-1522466913.mp4 function...