Hướng dẫn chia sẻ thiết bị trên thiết bị di động

Bạn đã kích hoạt thiết bị Ilancan trên di động, Bạn muốn chia sẻ thiết bị này với nhiều người! Điều đó bạn có thể làm được với IlanCan không! Chúng tôi xin trả lời là được. Nhưng trước hết bạn  cần chuẩn bị thông tin như sau: 1.  Mật khẩu thiết bị 2. Ip thiết bị 3. ...

Hướng dẫn kích hoạt thiết bị trên iphone, ipad

Đầu tiên bạn tải ứng dụng IlanCan trên AppStore trên iphone Sau khi tải thành công  bạn tiến hành kích hoạt thiết bị , bạn thoát app IlanCan , sau đó bạn kết nối vào wifi  “AKB” , nhập mật khẩu “password”. Sau khi kết nối thì bạn khởi động app...