Bận túi bụi, không tưới được chút nào nhưng ớt vãn trổ, hoa vẫn nở. #ThôngMinh thật.

Nhà em đi bán ớt đây.

Chỉ có thể là #iLancan.
Cảm ơn #iLancanSource