Xem Phun sương nhà chú Vinh

☘️ Vừa tưới 𝗽𝗵𝘂𝗻 𝘀𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴, vừa 𝗹𝗮̀𝗺 𝗺𝗮́𝘁 sân nhà. Cảm ơn chú Vinh đã tin tưởng và sử dụng hệ thống tưới cây thông minh iLanCan...

...