#Góc_khoe_hoa_AKB
Những bông hoa được trồng cách đây 1 tháng với sự chăm sóc của hệ thống tưới tự động #ILANCAN đã nở rộ tại #AKBSoftware.????????????????????????
Các bạn cũng đặt hàng #ILANCAN đi nhé.

Source