Đầu tiên bạn tải ứng dụng IlanCan trên AppStore trên iphone

Sau khi tải thành công  bạn tiến hành kích hoạt thiết bị , bạn thoát app IlanCan , sau đó bạn kết nối vào wifi  “AKB” , nhập mật khẩu “password”. Sau khi kết nối thì bạn khởi động app Ilancan  , bạn vào menu => chọn “kích hoạt thiết bị”

sau khi kích hoạt thiết bị bạn điền thông tin để kích hoạt thiết bị vào mạng wifi mà bạn cần kết nối

Chú ý : ip mặc định mục đích bạn đặt ip tĩnh mà bạn cần mong muốn. Ngược lại bạn muốn tự động cấp phát ip thì bạn bỏ trống

Sau khi điền các thông tin bạn nhấn nút kích hoạt.

Sau khi kích hoạt bạn vào màn hình điều khiển, bật tắt thiết bị đến khi nào đèn vàng thiết bị báo bật , tắt theo lệnh điều khiển là thiết bị đã kích hoạt thành công.