Lắp đặt tại thị trấn Phùng nhà chị Thu thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội
Số lượng cây: 5
Điều kiện nước: áp lực từ trên trần
Sử dụng máy bơm: máy bơm nhỏ
Phương sương: có phun sương

Bạn hãy xem ILanCan chạy như thé nào nhé